Hakkımızda

Amaçlar:

 Gençleri kötü ortam ve alışkanlıklardan arındırmak,

Gençlere yeteneklerine uygun eğitim ve ortamın sağlanması için çalışmak,

Arkadaşlığın, paylaşımın, duyarlılığın, gönüllülüğün yaşanıp yayılabileceği bir birliktelik ortamını kurmak,

Daha temiz ve yaşanabilir çevre için en uygun ortam ve şartların bir bütün oluşturarak sorunların çözülmesini sağlamak,

Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin sahipsizliğine, doğanın ve kültürün sorumsuzca harcanmasına, kirlenmesine karşı çıkmak, bu şuura sahip gençleri bir araya getirmek ve bu şuuru herkese aşılamak,

Doğal afetlerde gençlerin organize bir biçimde güçlerini kullanmasını sağlamak,

Farklı kesim ve yapıdaki gençlerin birbiriyle olan etkileşiminin güçlenmesine katkı sağlayacak birliktelik ortamı sağlamak,

Ülke ve kendi geleceğinden ümitsiz olan gençleri, topluma geri kazandırma ve gelecekleri konusunda psikolojik eğitim verilmesi imkanını sağlamak,

Gençlerin geniş kapsamlı eğitimleri için, eğitim kursları, kampları ve panelleri düzenlemek,

Gençlerde sosyal sorumluluk şuuru oluşturan ve gençleri sosyal hizmet projeleri üretimine yönlendiren çalışmalar yapmak,

Bu doğrultuda özgüven sahibi, duyarlı bir gençliğin gelişimine katkıda bulunmak,

Gençleri mesleğe ve hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak,

Diğer kurulan topluluklarla işbirliği yaparak sosyal sorumluluk programlarına katılımı sağlamak,

öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları, sosyal, kültürel, bilimsel ve beceri alanlarında, programlar sunmak, Faaliyetler düzenlemek suretiyle öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak,

“Birliktelik, gönüllülük ve üretim” kavramlarını yan yana koyarak sosyalleşmeye olanak tanımak, üniversiteler ve kültürler arası kaynaşmayı sağlamak.


Faaliyetler:

 Merhamete, sevgiye, şefkate, yardıma muhtaç gönüllere ulaşmak  (Ör:Huzur evleri, Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu ziyaretleri),

Doğal afet yaşamış bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları düzenlemek,

İmkanları kısıtlı, maddi durumları iyi olmayan çocuk ve gençleri sınavlara hazırlamak,

Bilgisayar, sağlık, kültür, tarih konularında eğitimler vermek,

Sosyal, kültürel, tarihi ve gençlik araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kişi ve ekipleri yönlendirmek, bunun , için panel, toplantı, konferans, brifing ve benzeri Faaliyetleri düzenlemek,

Bu içerik 08.08.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 150 kez okundu.